Workshopserie – Säkerhet och ansvar 14/9

Posted on

Välkommen till tredje träffen i rundabordsamtalsserien: Principer för integritet

Det är dags för tredje träffen i Engaging Privacys rundabordsamtalsserie. Denna gång kommer vi att diskutera principer för säkerhet och ansvarstagande. Sommarens avslöjanden kring Transportstyrelsen har öppnat ögonen för många aktörer gällande IT-säkerhet, lokalisering och andra aspekter av säkerhållandet av data i verksamheten. Hur ställer man rimliga säkerhetskrav på tjänste- och systemleverantörer? Hur granskar man verksamhet? Hur säker måste informationen vara?

Under 2017 arrangerar Engaging Privacy fyra rundabordssamtal för att klargöra och utveckla olika principer för integritetsskydd. Att förstå hur man som organisation kan arbeta med principerna är en nyckelfaktor i att kunna efterleva den nya lagstiftningen och, ännu viktigare, att behålla och bygga tillit från kunderna. Vi kommer tillsammans att producera ett white paper där deltagarna presenterar industrins perspektiv på principer för integritetsarbete. Dessa principer kan i sin tur bli en vägledning för att hantera nya allmänna dataskyddsförordningen när den träder i kraft nästa år.

Säkerhetsarbetet och ansvarstagandet är centrala aspekter i integritetsskyddet i en informationstung värld. Det är också ett område där få företag och ännu färre konsumenter har möjlighet att enkelt göra avvägningar eller jämföra olika typer av system och tjänster. Att skapa en samsyn kring principer för säkerhet inom svensk industri hjälper inte bara oss att hålla informationen säker, vi kanske till och med kan göra det enklare att välja produkter och skapa större tillit till datadrivna tjänster.

Bra integritetsarbete kräver medvetenhet och solida principer. Var med och utveckla dem:

14 september, kl 09-13, hos IIS på Hammarby kaj 10: Säkerhet och ansvarstagande: Hur tar industrin ansvar för information man samlar in, och hur skyddar man integriteten utan att minska potentiella värdet i datat? Vad kommer dataskyddsombudets roll vara i en organisation? Hur ska myndighetskontakter se ut? Vad krävs för att hålla data säkert?
2 november, kl 09-13, hos IIS på Hammarby kaj 10: Helhetsgreppet och sammanställning: Vilka roller i organisationen är det som måste ta ansvar? Vad gör ledningsgruppen i datafrågor? Och slutligen – vad är principerna för god integritetshänsyn för företag i Sverige?
Engaging Privacy är ett initiativ för aktörer inom industrin som vill bli mer proaktiva i frågor rörande integritet och hantering av personuppgifter. RISE SICS AB är värd för initiativet och medlemmar är IIS och Microsoft. Vid varje tillfälle ingår fika och en lätt lunch.
Anmälan görs till Jacob Dexe, projektledare Engaging Privacy, på jacob.dexe@ri.se. För frågor, maila, eller ring på +46 (0)707 – 83 23 20.

Leave a Reply

Your email address will not be published.