Frukostseminarium 22/6 – Integritetskommittén

Posted on Leave a comment

Microsoft, i samarbete med initiativet Engaging Privacy, bjuder in till frukostseminarium för att diskutera Integritetskommitténs delbetänkande Hur står det till med den personliga integriteten? – en kartläggning av Integritetskommittén (SOU 2016:41). Kommittén har i sitt delbetänkande kartlagt och analyserat risker för intrång i den personliga integriteten som kan uppkomma i samband med användning av informationsteknik. I […]