Workshopserie – Säkerhet och ansvar 14/9

Posted on Leave a comment

Välkommen till tredje träffen i rundabordsamtalsserien: Principer för integritet Det är dags för tredje träffen i Engaging Privacys rundabordsamtalsserie. Denna gång kommer vi att diskutera principer för säkerhet och ansvarstagande. Sommarens avslöjanden kring Transportstyrelsen har öppnat ögonen för många aktörer gällande IT-säkerhet, lokalisering och andra aspekter av säkerhållandet av data i verksamheten. Hur ställer man […]

Frukostseminarium 22/6 – Integritetskommittén

Posted on Leave a comment

Microsoft, i samarbete med initiativet Engaging Privacy, bjuder in till frukostseminarium för att diskutera Integritetskommitténs delbetänkande Hur står det till med den personliga integriteten? – en kartläggning av Integritetskommittén (SOU 2016:41). Kommittén har i sitt delbetänkande kartlagt och analyserat risker för intrång i den personliga integriteten som kan uppkomma i samband med användning av informationsteknik. I […]

Conference 30/5 – Engaging Privacy

Posted on Leave a comment

Informationssamhället byggs av data. Individer genererar allt mer information och våra verktyg för att samla in och analysera data blir allt bättre och mer effektiva. Data är grunden för den digitala ekonomin. I denna värld upplevs integritet ofta som något begränsande, som en våt filt över innovation och teknikutveckling. Initiativet Engaging Privacy bjuder in till […]

Round Table 28/2 – Summary

Posted on Leave a comment

This is a summary of the roundtable discussion held at SICS Swedish ICT on 28 Feburary 2016. Participants were invited to discuss how privacy issues can be used as an opportunity and competitive advantage for the Swedish ICT industry. In summary, the participants agreed that there is a trust gap between customers and companies when […]